Close


Fundacja Podziel się talentem nie jest organizacją nastawioną na zysk. Niemniej jednak nasze działania i projekty potrzebują różnorakiego wsparcia. 

Jeśli chcieliby Państwo pomóc nam w dalszych projektach i działaniach, poniżej znajduje się nr konta, na które można wpłacać środki finansowe, tak potrzebne dla kontynuowania naszej misji. 

Fundacja
Podziel się talentem

33-100 Tarnów, ul. Gen. Józefa Bema 15/18
KRS 0000555378

Nr rachunku bankowego

56 2030 0045 1110 0000 0407 3000