Akademia Tenisa

akademia tenisa
w Tarnowie

Kształtowanie podstawowych atrybutów fizycznych

akademia tenisa w tarnowie

Podstawowe atrybuty nad, którymi należy pracować, to: szybkość, siła, wytrzymałość, gibkość i skoczność. Sukcesywne rozwijanie tych umiejętności jest podstawą nie tylko w tenisie, ale w nieomal każdym sporcie.

Planując trening młodego zawodnika, należy mieć na uwadze o jego następstwach i wpływie na całe życie. Przykładowo wprowadzanie nadmiernych obciążeń może szybko doprowadzić do powstania lub pogłębienia patologicznych zmian układu kostnego. Jednak z drugiej strony kształtowanie siły poprzez pokonywanie własnego ciężaru w zabawach i różnych ćwiczeniach korekcyjnych pomoże w profilaktyce skrzywień kręgosłupa, na które jest narażone każde dziecko.

Dlatego tak ważny jest profesjonalnie prowadzony trening, w którym pamięta się o symetrycznym oddziaływaniu na układ mięśniowy i równomiernym rozwoju zawodnika.

Szybkość

Bez umiejętności szybkiego biegania oraz właściwej koordynacji nie ma szans na wygraną. Najważniejsze są cztery elementy kształtujące tą cechę: lokomocja, czas reakcji i postrzegania, umiejętność szybkich ruchów pojedynczych oraz umiejętność szybkiej zmiany kierunku.
Podstawową metodą są gry i zabawy ruchowe, które w dostosowany do psychiki dziecka sposób kształtują wybrane cechy.

Siła

Trening siłowy we wczesnym okresie powinien być prowadzony z niezwykła ostrożnością ponieważ układ szkieletowo-mięśniowo-więzadłowy jest jeszcze delikatny. Skupiamy się przede wszystkim na dwu aspektach:

– zdrowie: budowa gorsetu mięśniowego dla profilaktyki wad postawy i unikania kontuzji
– sport: rozwój siły dynamicznej jest niezbędny w późniejszym okresie.
Podstawą dla treningu siłowego są ćwiczenia wykonywane wyłącznie z własną masą ciała.

Gibkość

Należy zwrócić na nią szczególną uwagę, ponieważ cecha ta słabnie po siódmym roku życia. Podczas treningu musimy pamiętać o fundamentalnej zasadzie – można rozciągać tylko rozgrzany mięsień. W przypadku dzieci powinniśmy unikać schematycznej rozgrzewki dla tego świetnie nadają się tu urozmaicone zabawy. W tej fazie dominować powinny elementy rozciągania dynamicznego – wymachy i skręty tułowia. W drugiej części treningu stopniowo wprowadzamy rozciąganie statyczne. Trening gibkości jest bezpośrednio połączony z kształtowaniem prawidłowej sylwetki.

Wytrzymałość

Tę cechę najłatwiej kształtować w trakcie zabaw biegowych, o dużej intensywności i krótkich przerwach. Unikajmy mozolnego wykonywania kółek wokół kortu. Zwłaszcza w tym zakresie właśnie zabawa pozwoli z łatwością kształtować powyższy atrybut, nie doprowadzając do znużenia treningiem młodego adepta tenisa.

Skoczność

Na skoczność składa się zarówno siła jak i szybkość. Musimy pamiętać, że trening tej cechy silnie obciąża aparat ruchu, więc w mini tenisie ograniczamy liczbę ćwiczeń. Najlepszą formą jest wykonywanie różnych rodzajów kombinacji skoków. Negatywne skutki tych ćwiczeń można ograniczyć, dając dzieciom możliwość wykonania ich na twardych materacach. Można pomagać sobie ćwiczeniami z pokonywania różnych przeszkód, umożliwia nam to korzystanie z wyskoków, ale i zeskoków, które mocno kształtują tą cechę.

Przeczytaj więcej