Akademia Tenisa

akademia tenisa
w Tarnowie

Nauka poprzez zabawę

akademia tenisa w tarnowie

W nauce gry w tenisa, podobnie jak w akrobatyce, pływaniu czy łyżwiarstwie figurowym początek szkolenia przypada na wiek przedszkolny (4–7 lat) i jest związany z tzw. „złotym wiekiem” etapów fizycznego rozwoju.
Jest to okres, w którym wyraźnie formuje się profil sprawności fizycznej. Dziecko opanowało podstawowe formy ruchu /pełzanie, chodzenie, pchanie, ciągnięcie, przeskakiwanie, bieganie, rzucanie/. Z upływem czasu wszystkie doskonalą się, dziecko przyswaja pierwsze kombinacje ruchów. Występuje niezwykła łatwość uczenia się nowych ruchów i zainteresowanie aktywnością fizyczną.

W wieku przedszkolnym rozwój dziecka następuje przede wszystkim przez gry i zabawy, które są podstawowymi impulsami do przekraczania kolejnych etapów rozwoju. U dziecka następuje szybki rozkwit coraz bogatszej wyobraźni. Dlatego najważniejszy na tym etapie jest nacisk na naukę poprzez zabawę.

Poniżej przedstawiamy przykładowe ćwiczenia.

Wyścig z piłkami

Ćwiczenie na koordynację i kontrolę piłki.
Dzieci stają w dwóch rzędach – jedno za drugim, po tyle samo dzieci w każdym rzędzie, za linią końcową kortu. Pośrodku kara serwisowego, przed każdym rzędem, umieszczamy pachołek. Dzieci mają za zadanie dojść/dobiec do pachołka kozłując piłkę rakietką, okrążyć go i wrócić do linii końcowej i przekazać piłeczkę następnemu dziecku. Zawody wygrywa ta drużyna, której zawodnicy przebiegli swój dystans dwa razy.
Jeżeli ćwiczenie jest zbyt trudne, dzieci zamiast kozłować piłkę, mogą ją toczyć po ziemi rakietką lub kozłować piłkę rękoma.Podstawową metodą są gry i zabawy ruchowe, które w dostosowany do psychiki dziecka sposób kształtują wybrane cechy.

Traf mnie!

Dziecko znajduje się w jednym karze i może poruszać się tylko w tym karze, nie może przekraczać linii. Rodzic / trener znajduje się po drugiej stronie siatki i rzuca ręką piłki, próbując trafić dziecko.
Rzuty powinny być wykonane tak, aby trafiały dziecko po koźle w nogi (na wysokości powyżej kolan i poniżej linii bioder). Staraj się nie rzucać zbyt mocno! Zadaniem dziecka jest robienie uników, aby nie być trafionym.
Za każdym razem gdy piłka trafi dziecko, ma ono do wykonania zadanie: przysiady, podskoki, skakanka, bieg dookoła kortu, itp. po zakończeniu gry. Ćwiczenie poprawia szybkość reakcji i pracę nóg i jest dobrym treningiem ogólnorozwojowym.

Uwaga ! do ćwiczenia należy użyć piłek niskociśnieniowych (kolor czerwony lub pomarańczowy)

Mróz!

Ćwiczenie może być wykonane przez dowolną liczbę dzieci.
Dzieci stają w szeregu za linią serwisową, z odpowiednią ilością miejsca między sobą. Przed nimi staje trener. Wypowiada on głośno nazwę któregoś uderzenia np. beknend i dzieci mają go jak najpoprawniej umieją wykonać “na sucho”. W dowolnym momencie wykonywania uderzenia, trener może krzyknąć „mróz !” i dzieci mają zastygnąć w bezruchu. Trener może wtedy może sprawdzić sposób trzymania rakiety, balans i pozycję ciała, itp.

Poniżej krótki film pokazujący zabawę przygotowującą do gry

Przeczytaj więcej